Odkryjmy razem zasoby talentów, pasji i potencjału twórczego!
Redaktor: Administrator   
08.03.2017.
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna jest beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017. Wyzwaniem dla ośrodka jest rozbudzenie chęci działania przy projektach międzypokoleniowych. Każdy może samodzielnie inicjować działania kulturalne i kreować własne otoczenie.

 

W pierwszym etapie projektu zostanie przeprowadzona diagnoza możliwości kulturotwórczych mieszkańców gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkania przy kawie:

Spotkania dla dorosłych mieszkańców, aktywnych przedstawicieli działań lokalnych oraz seniorów:

  • 18.03.2017r. godz. 10:00 Mediateka w Straszynie, ul. Dworcowa 6a

godz. 13:00 Świetlica w Wiślince, ul. Sportowa 10a

Spotkanie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, sołtysów, rad sołeckich:

  • 20.03.2017r. godz. 17:00 OKSiBP w Cieplewie, ul. Długa 20a


Kolejnym etapem projektu będzie nabór inicjatyw lokalnych proponowanych przez mieszkańców gminy.

Więcej informacji pod nr telefonu 728415566 oraz na www.oksibp.pruszczgda.pl


Zmieniony ( 08.03.2017. )