Stop dopalaczom - prelekcja Marka Wiergowskiego
Redaktor: Administrator   
22.02.2017.
Nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) - zagrożenie dla zdrowia i życia młodych osób - wykład dr. hab. n. farm. Marka Wiergowskiego - specjalisty toksykologii medycznej.

czwartek, 23 lutego 2017r. | godz. 18:00 | Mediateka w Straszynie, ul. Dworcowa 6a


W ostatnich 20 latach nie do poznania zmienił się rynek narkotykowy w Polsce i na świecie, którego obecnie charakteryzuje duża zmienność i zwiększona podaż nowych i klasycznych środków odurzających. Zagrożenie dla życia i zdrowia młodych osób wynika z bardzo zbliżonych właściwości chemiczno-toksykologicznych dopalaczy do klasycznych narkotyków i wynikającym z niego dużym potencjalne uzależniającym i narkotykowym, przy jednoczesnych bardzo ograniczonych (lub braku) informacji dotyczących działania toksycznego i farmakologicznego dopalaczy. Na podstawie doświadczeń ośrodków toksykologicznych w Polsce i w Europie - można stwierdzić, iż nowe narkotyki stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia młodych ludzi poprzez zatrucia i ryzykowne zachowania.

W trakcie godzinnego spotkania zostanie przedstawiona problematyka chemiczno-toksykologiczna nowych narkotyków oraz wybrane przypadki ostrych zatruć tego rodzaju substancjami analizowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000-2015r.

https://cymeonx.bandcamp.com/track/drug-free-youth

DRUG FREE YOUTH

Obudź się, otwórz szeroko oczy
Nie warto zabijać się kilkoma gramami
To zwykłe oszustwo, radość na pięć minut
Obudź się nie bierz narkotyków

Na pewno nie jest to wina dzieciaków
Lecz kilku skurwieli oszukujących młodych
Ale ślepe przyjmowanie tego gówna
Jest tak samo złe jak jego sprzedawanie

Jesteśmy przeciwko narkotykom
Przeciwko pieprzonej modzie frajerów
Jesteśmy przeciwko narkotykom
Przeciwko cwaniactwu chorego społeczeństwa
Nie potrzebujemy dragów do życia
To wykrętny sposób ucieczki
Nie potrzebujemy dragów do życia
Jest kilka lepszych rzeczy do zrobienia

Cymeon X
Zmieniony ( 22.02.2017. )